Billboard Plc
The Bulgarian large format digital & offset printing company

Офис Пловдив

Адрес

Пловдив, ул. Константин Величков № 2,
Бизнес Център "Язов" етаж 3

Телефон: 0884 078 860

Търговски отдел

Пепа Симеонова - сътрудник "Търговски отдел"

Телефон: 0877 669 344, 0884 078 860
Еmail: pepa.simeonova@billboard.bg

Пламен Карапетков - графичен дизайнер

Телефон: 0882 344 089, 0884 078 860
Еmail: plamen.karapetkov@billboard.bg