Billboard Plc
The Bulgarian large format digital & offset printing company

Офис София

Адрес

1463 София, пл. "България" № 1, НДК
{ниско тяло към Административна сграда ПРОНО,
над Пощенска банка}

Телефон: + 359 2 9166 500
Маркетинг: + 359 2 9166 504
Продажби: + 359 2 9166 505, 9166 503
Факс: + 359 2 9630 606
Еmail: office@billboard.bg

Търговски отдел

Калин Генчев – Търговски директор

Телефон: 02 9166 500
Еmail: kalin.genchev@billboard.bg

Вергиния Христова

Телефон: 02 4779 027; 02 9166 503
Еmail: verginia.hristova@billboard.bg

Евелина Ангелова

Телефон: 02 4779 026; 02 9166 503
Еmail: evelina.angelova@billboard.bg

Пресияна Стоенчева

Телефон: 02 4779 028; 02 9166 503
Еmail: p.stoencheva@billboard.bg

Криста Анева

Телефон: 02 4779 023; 02 9166 505
Еmail: k.aneva@billboard.bg