Billboard Plc
The Bulgarian large format digital & offset printing company

Офис Варна

Адрес

Варна, ул. Прилеп № 173

Телефон: 052 696 464; 697 575
Факс: 052 699 496

Търговски отдел

Янислава Янева

Телефон: 0885 006 356
Еmail: yanislava.yaneva@billboard.bg

Ванеса Димитрова

Телефон: 0877 179 194
Еmail: vanesa.dimitrova@billboard.bg

Стела Йорданова

Телефон: 0884 787 698
Еmail: s.yordanova@billboard.bg

Кристина Калчева

Телефон: 0885 775 353
Еmail: kristina.kalcheva@billboard.bg